CorpoForm© utvikler og markedsfører et eget putekonsept, CorpoForm© Putene, til avlastning, stabilisering og posisjonering av mennesker i mange situasjoner. Putene kan brukes av alle, men er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede i alle aldre, og eldre mennesker.
Salget foregår via lokale etablerte leverandører. Se nærmere under forhandlere.


For hjelpemiddelnummer, se under Brosjyre i menyen til venstre.

Simei AS
Løkkebergveien 18,
3014 DRAMMEN
Telefon: 901 97 489
Fax: 32 83 25 05
e-post: shorne@online.no